ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 15:51 น.
 416
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  
ในฐานะประธานเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก  ชสอ.ภาคเหนือ  
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก  ชสอ.ภาคเหนือ  ครั้งที่ 3/2562  
มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่  คณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ   
ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  
ที่ประชุมได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสมาชิกโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ 
เพื่อเป็นข้อมูลในการสรุปวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างสหกรณ์ 
เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2562  ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน  สำนักงานสหกรณ์ฯ