ข่าวประกาศอื่นๆ

ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม วันที่ 30 ธันวาคม 2562

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 12:14 น.
 2578

สหกรณ์ฯ ขอประกาศวันหยุดเพิ่มเติม
ในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เนื่องในเทศกาลปีใหม่
โดยวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่จึงเป็นช่วงเวลา 3 วันติดต่อกัน
ในวันที่ 30-31 ธ.ค. 62 และ วันที่ 1 ม.ค. 63
ซึงในปีบัญชี 2563 สหกรณ์ฯจะเริ่มเปิดทำการวันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เป็นวันสิ้นเดือนทำการ
(วันทำการสุดท้ายของเดือนธ.ค.62)

จึงเรียนมายังสมาชิกได้รับทราบโดยทั่วกัน
เพื่อเตรียมการสำหรับการทำธุรกรรมต่างๆ
ขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง


UploadImage