ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 10:05 น.
 630
ท่านสุทัศน์   ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ  ผู้จัดการ  และ รองผู้จัดการ  สหกรณ์ฯ
ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จำนวน 20 คน
ในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงานบริหารงานสหกรณ์ฯในด้านต่างๆ
เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน  2562  ณ  ห้องประชุมเอื้องเงิน  ชั้น  2  สำนักงานสหกรณ์ฯ