ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 10:00 น.
 288
ท่านไพบูลย์  พุทธวงค์  รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
พร้อมด้วยนายธนากร  เม่นแต้ม  ประธานกรรมการศึกษา  และนายศักรินทร์  ยศทองคำ  รองผู้จัดการ  สหกรณ์ฯ
ให้การต้อนรับคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จำกัด จำนวน 8 คน
ในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมระบบสหกรณ์
เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน  2562  ณ  ห้องประชุมเอื้องเงิน  ชั้น  2  สำนักงานสหกรณ์ฯ