ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 03 ก.พ. 2563 เวลา 15:58 น.
 486
               นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ และฝ่ายบริหาร ห้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย  จำกัด นำโดย นายอนวัช  อุ่นกอง  ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย  จำกัด และ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 22 คน  ในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณ์ในด้านการบริหารงานสินเชื่อ และการบริหารจัดการด้านอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสหกรณ์ พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงานระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2563  ณ  ห้องประชุมเอื้องเงิน  ชั้น  2  สำนักงานสหกรณ์ฯ