ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 12 ต.ค. 2563 เวลา 08:30 น.
 45
               นายธนากร เม่นแต้ม รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 31 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารระหว่างสองสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ และฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ร้านอาหารกาแล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่