ข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 16 พ.ย. 2563 เวลา 08:30 น.
 392
               เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายธนากร เม่นแต้ม รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ และฝ่ายจัดการ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด โดยมี นายพิสิทธิ์ พุทธรักษ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ให้การต้อนรับ
 
               การศึกษาดูงานในครั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และด้านปฏิบัติการต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ มาเพิ่มพูนคุณภาพในการบริหารและการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ