ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสมัครใจ) กรมธรรม์ที่ 3 และ กรมธรรม์ที่ 6

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 08:30 น.
 765
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในโครงการประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสมัครใจ) กรมธรรม์ที่ 3 และ กรมธรรม์ที่ 6 โดยมีนายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมลงนามกับ นายณัฏฐพัชร์  กฤศณกรณ์กุล ผู้จัดการส่วน ฝ่ายการตลาดสถาบัน 2 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการด้านความคุ้มครองชีวิตแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด