ข่าวกิจกรรม

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2564

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 27 ก.ค. 2564 เวลา 08:30 น.
 692
               ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นำโดย นายชัชวาล วิเศษคุณ ประธานกรรมการเงินกู้ และนายวินิตย์ กันธรรม ประธานกรรมการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบวกครกหลวง และวัดศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเนื่องในวันสำคัญ ประจำปี 2564