ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 01 ต.ค. 2560 เวลา 10:14 น.

ขอนำเงินปันผล-เฉลี่คืน เข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ

หนังสือแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินปันผล – เฉลี่ยคืน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ***กรุณาส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ...

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 15:03 น.

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับสมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับสมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี ...

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 14:16 น.

บัญชีรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปให้แก่สมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2560 จัดกิจกรรมดังนี้.- ...

โดย admin -  วันที่ 08 ก.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

ข้อบังคับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และ ระเบียบ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

ข้อบังคับสอ.ชม. จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และ คำสั่งให้หน่วยบริการลงนามเอกส...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 ส.ค. 2560 เวลา 16:14 น.

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 "เกษียณอย่างเกษม"

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 (เกษียณอย่างเกษม) ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 ส.ค. 2560 เวลา 12:47 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด เข้าศึกษาดูงานการใช้ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 13:51 น.

ร่วมแสดงความยินดีเปิดสำนักงานบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ ...

อัลบั้มภาพ