ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 14:11 น.

โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 13:28 น.

อบรมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ฯ(กลุ่มลูกจ้าง)ประจำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพ สมาชิกสหกรณ์ฯ กลุ่มลูกจ้างประ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 13:09 น.

จัดประชุมความร่วมมือการหักเงิน ณ ที่จ่าย ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับสหกรณ์ฯ

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ และ คณะกรรมการ ดำเนินการประชุม "ความร่วมมือการหักเงิน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 15:18 น.

สหกรณ์ฯจัดงาน ป๋าเวณี รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดงาน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 15:15 น.

ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 14:15 น.

ต้อนรับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร ม.แม่โจ้

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ และ นายไพบูลย์ พุทธวงค์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายประเวทย์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 14:59 น.

สหกรณ์ฯ จัดการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในการ "ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 15:25 น.

พิธีทำบุญวันครบรอบ 59 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 15:17 น.

สหกรณ์ฯ ต้อนรับ คณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ และ นายประเวทย์ สันยาย เลขานุการ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ...

อัลบั้มภาพ