ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 02 ต.ค. 2561 เวลา 12:11 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดย admin -  วันที่ 02 ต.ค. 2561 เวลา 10:30 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ “โครงการหกสิบยี่สิบแสน” ประจำปี 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ “โครงการหกสิบยี่สิบแสน” ประจำปี 2561 รายละเอียดตาม...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 ต.ค. 2561 เวลา 14:39 น.

โครงการต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์แก่ยุวชนของสถานศึกษาใน จ.เชียงใหม่ 2561

นายสมยงค์ คำอ้าย รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์แก่ยุวชนของสถานศึกษาใน ...

โดย admin -  วันที่ 27 ก.ย. 2561 เวลา 12:50 น.

ตารางการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สส.ชสอ. ปี 2561

โดย admin -  วันที่ 27 ก.ย. 2561 เวลา 12:48 น.

ตารางการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สสอค. ปี 2561

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 ก.ย. 2561 เวลา 09:55 น.

คณะกรรมการร่วมประชุมสัมมนา"กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์"

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำ คณะกรรมการอำนวยการ และ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 ก.ย. 2561 เวลา 09:48 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมกับคณะกรรมการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 18 ก.ย. 2561 เวลา 09:39 น.

งานประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธาน เปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 14:58 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อม รองประธานกรรมการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 04 ก.ย. 2561 เวลา 10:11 น.

ติดตามโครงการ CSR ปรับปรุงอาคารฐานการเรียนรู้ รร.บ้านแม่ตูบ

นายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ได้นำ คณะกรรมการศึกษา พร้อมกับเจ้าหน้าสหกรณ์ฯ ...

อัลบั้มภาพ