ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 02 มี.ค. 2560 เวลา 10:40 น.

หลักเกณฑ์สินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตแก่สมาชิก ประจำปี 2560

โดย admin -  วันที่ 02 มี.ค. 2560 เวลา 09:13 น.

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560

หลักเกณฑ์ สอ.ชม. จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 มี.ค. 2560 เวลา 18:09 น.

สินเชื่อ "โครงการเงินกู้สามัญเพื่อดำรงชีพ ประจำปี 2560" (โครงการ 3)

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ก.พ. 2560 เวลา 15:08 น.

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560

เนื่องด้วย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ และในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 ก.พ. 2560 เวลา 12:48 น.

แสดงความยินดีคุณแม่มือใหม่

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมและแสดงความยินดีกับ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 ก.พ. 2560 เวลา 12:40 น.

​ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดยนายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 06 ก.พ. 2560 เวลา 16:00 น.

ประกาศ ปรับลดการชำระค่าทุนเรือนหุ้นรายเดือน

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 06 ก.พ. 2560 เวลา 13:56 น.

พบผู้แทนสมาชิกหน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายอเนก คำจำรูญ ประธานกรรมการดำเนินการ และนางอัญชลี อุปนันท์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 06 ก.พ. 2560 เวลา 13:04 น.

ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพหฤทัย

เมื่อวัน 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายอเนก คำจำรูญ ประธานกรรมการดำเนินการและนางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 ก.พ. 2560 เวลา 16:22 น.

​หน่วยบริการอำเภอสารภีมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายประทีป จันต๊ะมา หัวหน้าหน่วยบริการอำเภอสารภี และคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ ...

อัลบั้มภาพ