ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 ก.ค. 2561 เวลา 16:12 น.

อบรมวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)

นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา 15:44 น.

การฝึกอบรมโครงการวิชาชีพทั่วไปประจำปี 2561 "หลักสูตร ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ"

เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 11:09 น.

ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 04 ก.ค. 2561 เวลา 10:34 น.

เข้าร่วมวางพวงหรีดเคารพศพนายทรงพล ยาวุฒิ อดีตรองประธานสหกรณ์ฯ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561นำโดยนายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ได้เข้าร่วมเคารพศพนายทรงพล ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 14:22 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดยนายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 07 มิ.ย. 2561 เวลา 11:10 น.

ร่วมพิธีเปิดและสนับสนุนและสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่นักเรียนตามโครงการ "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2561"

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดยนายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 04 มิ.ย. 2561 เวลา 11:41 น.

หลักเกณฑ์ฯ เงินกู้สามัญทั่วไป ถือใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 21 พ.ค. 2561 เวลา 09:34 น.

ประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดประชุมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 15 พ.ค. 2561 เวลา 09:48 น.

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยควมร่วมมือ (MOU) กธ.4

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สอ.ชม. พร้อมด้วย นางสาวศศิธร ศรีอรุณ ...

อัลบั้มภาพ