ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 พ.ค. 2561 เวลา 14:03 น.

โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการและสมาชิกชั้นนำประจำปี 2561 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นำโดยนายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 พ.ค. 2561 เวลา 13:28 น.

เข้าร่วมประชุมจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายสมยงค์ คำอ้าย และนายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อาหรือการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 02 พ.ค. 2561 เวลา 11:37 น.

พิธีมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม AIA

วันที่ 30 เมษายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย admin -  วันที่ 25 เม.ย. 2561 เวลา 17:13 น.

แบบฟอร์มใบนำฝาก-ถอน รูปแบบใหม่

ขอแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบนำฝาก-ถอน รูปแบบใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลและเพิ่มความสะดวกให้กับสมาชิก ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 เม.ย. 2561 เวลา 14:04 น.

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่และภูฝางทัวร์เข้าพบผู้บริหารและมอบกระเช้าดำหัว

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะผู้แทนจากโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่และภูฝางทัวร์ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าดำหัวให้กับนายสุทัศน์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 เม.ย. 2561 เวลา 11:48 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “พิธีสระเกล้าดำหัวผู้มีคุณูปการต่อสหกรณ์ ประจำปี 2561”

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “พิธีสระเกล้าดำหัวผู้มีคุณูปการต่อสหกรณ์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 23 เม.ย. 2561 เวลา 11:26 น.

โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการและสมาชิกชั้นนำประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ คณะกรรมการดำเนินการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 19 เม.ย. 2561 เวลา 13:34 น.

เข้าร่วมวางพวงหรีดเคารพศพคุณจันทร์ตุ้ม นาคะเปรมินทร์

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561นำโดยนายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมเคารพศพแม่จันทร์ตุ้ม ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 10:47 น.

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกกลุ่มลูกจ้างประจำเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 7-9 เมษายน 2561 นายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกกลุ่มลูกจ้างประจำเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 10:23 น.

โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการและสมาชิกชั้นนำประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 นายสมยงค์ คำอ้าย รองประธานกรรมการคนที่ 1 และนายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ...

อัลบั้มภาพ