ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 28 ต.ค. 2559 เวลา 18:04 น.

ระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิกและว่าด้วยการเลือกตั้งและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้ง

ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบที่ 2) พ.ศ.2559 ระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2559 ...

โดย admin -  วันที่ 25 ต.ค. 2559 เวลา 15:48 น.

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์

โดย admin -  วันที่ 17 ต.ค. 2559 เวลา 15:42 น.

การเรียกเก็บเงินบำนาญใหม่ 2559

เรียนสมาชิกบำนาญใหม่ 2559 เขต 1-4 และสพม.34 เดือน ต.ค.59 กรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้ท่านเต็มจำนวน กรุณาชำระเงินรายเดือนให้ ...

โดย admin -  วันที่ 14 ต.ค. 2559 เวลา 11:02 น.

กลโกงทางโทรศัพท์

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 ต.ค. 2559 เวลา 08:47 น.

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพลูกจ้างประจำ

เมื่อวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัด โครงการฝึกอบรมวิชาชีพลูกจ้างประจำเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 05 ต.ค. 2559 เวลา 10:01 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย เข้าพบปะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 05 ต.ค. 2559 เวลา 09:19 น.

โครงการสัมมนาการบริหารจัดการสหกรณ์ในทศวรรษหน้า

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัด “โครงการสัมมนาการบริหารจัดการสหกรณ์ในทศวรรษหน้า” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 05 ต.ค. 2559 เวลา 08:40 น.

จากวันที่พากเพียร..สู่..วันเกษียณที่ภาคภูมิ นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 นายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตนายธนู ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 28 ก.ย. 2559 เวลา 10:00 น.

ประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2559

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 3 ประจำปี ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 21 ก.ย. 2559 เวลา 10:03 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด

วันที่ 20 กันยายน 2559 นายธนากร เม่นแต้ม รองประธานกรรมการ นายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการร่วมให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด ...

อัลบั้มภาพ