ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 31 ม.ค. 2560 เวลา 16:17 น.

เยี่ยมคารวะและมอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 2560 ผอ.สกสค. จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 นายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการดำเนินการ และนางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 13:40 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานกรรมการ

เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 13:35 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โด...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 13:23 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดยนายธนากร เม่นแต้ม รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการ พร้อมฝ่ายจัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 13:13 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท พินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการและนางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 13:05 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการกาฬสินธุ์ จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายธนากร เม่นแต้ม รองประธานกรรมการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 09:06 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 21 ธ.ค. 2559 เวลา 12:54 น.

คณะผู้บริหารจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 21 ธ.ค. 2559 เวลา 12:36 น.

ธนาคารธนชาตเข้าพบผู้บริหารและมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้แทนจากธนาคารธชาต เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 21 ธ.ค. 2559 เวลา 10:41 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการร่วมให้การต้อน...

อัลบั้มภาพ