ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดยนายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 07 ส.ค. 2560 เวลา 13:29 น.

ประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดประชุมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 14:11 น.

โครงการต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์แก่ยุวชนของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ระว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดกิจกรรม โครงการต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์แก่ยุวชนของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 11 ก.ค. 2560 เวลา 09:49 น.

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 06 ก.ค. 2560 เวลา 15:41 น.

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2560

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นำโดย นายณัฐพงศ์ มะโนคำ และนายไมตรี ธินะ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 06 ก.ค. 2560 เวลา 10:42 น.

มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติวาตภัย

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดย นายอเนก คำจำรูญ ประธานกรรมการ เป็นผู้มอบเงินช่วยเหลือสมาชิก ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 04 ก.ค. 2560 เวลา 09:07 น.

อบรมวิชาชีพทั่วไปประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปให้แก่สมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2560 ข...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 03 ก.ค. 2560 เวลา 08:48 น.

โครงการพัฒนาสมาชิกเกี่ยวกับการใช้ระบบ Internet และ ระบบ Online ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2560 นำโดย นายศักรินทร์ ยศทองคำ รองผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการใช้ระบบ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 มิ.ย. 2560 เวลา 09:10 น.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจประเมิน \"โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล\" ครั้งที่ 1

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด รับนโยบายการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง จึงได้ดำเนินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 28 พ.ค. 2560 เวลา 11:24 น.

ประชุมพัฒนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ครั้งที่1 ประจำ 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการดำเนินการเป็นประธานในพิธีเปิด ...

อัลบั้มภาพ