ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 ก.ย. 2559 เวลา 09:23 น.

"โครงการวันเกษียณอย่างเกษม"

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เกษียณอายุราชการในปี ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 05 ก.ย. 2559 เวลา 09:12 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการให้บริการสมาชิก” (Workshop For Service Mined)

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการให้บริการสมาชิก” ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 31 ส.ค. 2559 เวลา 10:18 น.

ลงนาม MOU โครงการประกันชีวิตกลุ่มกรมธรรม์ที่ 42

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการ นายธน...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 ส.ค. 2559 เวลา 10:04 น.

ตัวแทนโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเข้าพบ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 คุณกัลยากร แสนคำวัง ผู้จัดการฝ่ายขายโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เข้าพบนายธ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 ส.ค. 2559 เวลา 09:29 น.

อบรมวิชาชีพทั่วไปประจำปี 2559 หลักสูตร “การปลูกผักสวนครัวและต้นกล้างอก” และหลักสูตร “การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าและกองเตี้ย”

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปให้แก่สมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2559 ข...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 ส.ค. 2559 เวลา 17:54 น.

“ขบวนการสหกรณ์ ร่วมใจทำดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการ นายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการ และนางอัญชลี อุปนันท์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 ส.ค. 2559 เวลา 13:36 น.

งานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานฯ และพิธีเปิดป้ายนามอาคารเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 นายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการ และนางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 ส.ค. 2559 เวลา 13:27 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 คณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.ค. 2559 เวลา 13:56 น.

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2559

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.ค. 2559 เวลา 13:50 น.

การลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการประกันชีวิตกลุ่ม

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้ดำเนินการลงนามในบันทึก ข้อตกลงโครงการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ...

อัลบั้มภาพ