ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 04 ก.ค. 2559 เวลา 13:01 น.

กกต.ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ 4 มิถุนายน 2559 สพป.ชม.เขต 1 ร่วมกับ สำนักงาน กกต. จังหวัดเชียงใหม่และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 10:24 น.

แสดงความยินดี นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา นายธนากร เม่นแต้ม รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 09:55 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 2 ประจำปี ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 มิ.ย. 2559 เวลา 15:58 น.

โครงการ CSR'59 : โครงการร่วมใจสร้างที่อยู่อาศัยเด็กนักเรียนบ้านไกลพักนอน ณ โรงเรียนบ้านแม่ปาน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร CSR (Corporate ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 มิ.ย. 2559 เวลา 10:22 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นางสุรัชนี ชัยชนะ รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 21 มิ.ย. 2559 เวลา 10:56 น.

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 มิ.ย. 2559 เวลา 08:23 น.

พิธีลงนาม MOU : CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย”

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 นางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 มิ.ย. 2559 เวลา 08:19 น.

วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. นางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ เข้าร่วม “วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 มิ.ย. 2559 เวลา 08:17 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ชสอ.

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 มิ.ย. 2559 เวลา 08:11 น.

โครงการต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์แก่ยุวชนของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559

ระว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดกิจกรรม โครงการต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์แก่ยุวชนของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ...

อัลบั้มภาพ