ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 เม.ย. 2561 เวลา 14:04 น.

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่และภูฝางทัวร์เข้าพบผู้บริหารและมอบกระเช้าดำหัว

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะผู้แทนจากโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่และภูฝางทัวร์ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าดำหัวให้กับนายสุทัศน์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 เม.ย. 2561 เวลา 11:48 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “พิธีสระเกล้าดำหัวผู้มีคุณูปการต่อสหกรณ์ ประจำปี 2561”

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “พิธีสระเกล้าดำหัวผู้มีคุณูปการต่อสหกรณ์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 23 เม.ย. 2561 เวลา 11:26 น.

โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการและสมาชิกชั้นนำประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ คณะกรรมการดำเนินการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 19 เม.ย. 2561 เวลา 13:34 น.

เข้าร่วมวางพวงหรีดเคารพศพคุณจันทร์ตุ้ม นาคะเปรมินทร์

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561นำโดยนายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมเคารพศพแม่จันทร์ตุ้ม ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 10:47 น.

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกกลุ่มลูกจ้างประจำเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 7-9 เมษายน 2561 นายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกกลุ่มลูกจ้างประจำเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 10:23 น.

โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการและสมาชิกชั้นนำประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 นายสมยงค์ คำอ้าย รองประธานกรรมการคนที่ 1 และนายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 02 เม.ย. 2561 เวลา 14:50 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการให้บริการสมาชิก "Workshop For Service Mined" 3

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการให้บริการสมาชิก” ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 02 เม.ย. 2561 เวลา 10:28 น.

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกกลุ่มลูกจ้างประจำเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561

นายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกกลุ่มลูกจ้างประจำเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 19 มี.ค. 2561 เวลา 10:31 น.

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 มี.ค. 2561 เวลา 14:07 น.

เข้าร่วมวางพวงหรีดเคารพศพคุณศิรประภา พงษ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานธุรกิจ(BCM-L) สำนักงานธุรกิจถนนสุเทพ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 นายศักรินทร์ ยศทองคำ รองผู้จัดการ และฝ่ายจัดการได้วางพวงหรีดและเข้าร่วมเคารพศพ ...

อัลบั้มภาพ