ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย admin -  วันที่ 17 ก.ค. 2563 เวลา 09:50 น.

คู่มือการสมัครยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติ ช่องทาง ATM ของธนาคารกรุงไทย

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้เรียกเก็บเงินข้าราชการบำนาญผ่านระบบธนาคารกรุงไทย ขณะนี้ทางธนาคารกรุงไทยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการหักเงินเป็นระบบ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 ก.ค. 2563 เวลา 15:10 น.

เชิญสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ร่วมกิจกรรม “เกษียณอย่างเกษม ปี 2563”

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยบริการของท่าน หรือกลุ่มอำนวยการและบริการ โทร. 053-851-888 ต่...

โดย admin -  วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 10:24 น.

ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดยนายธนากร เม่นแต้ม รองประธานกรรมการ ...

โดย admin -  วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 18:00 น.

ระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

โดย admin -  วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 12:21 น.

รายงานของผู้สอบบัญชี

อัลบั้มภาพ