ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2566 ได้ที่หน่วยบริการของท่าน

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 14 ก.ย. 2566 เวลา 10:37 น.
 1840

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2566 ได้ที่หน่วยบริการของท่าน

อบรมในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่รบกวนสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเข้าไลน์กลุ่มตาม QR Code หรือลิงก์ด้านล่างนี้
UploadImage 
>> เข้ากลุ่มไลน์ คลิกที่นี่ <<หมายเหตุ
1. สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้กับผู้เข้าอบรมที่เรียนไม่จบหลักสูตร
2. สหกรณ์ฯ จะคืนเงินค่าลงทะเบียนรายละ 1,000 บาท โดยนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของสมาชิก และจะเปิดบัญชีใหม่สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม


UploadImage
>> เส้นทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ คลิกที่นี่ <<
 
 
>> ข้อมูลประธานกรรมการหน่วยบริการและที่ตั้งหน่วยบริการ คลิกที่นี่ <<
  


สอบถามเพิ่มเติม...
กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 100-104
มือถือ: 08 8269 1401, 08 1655 7962
Line ID: prcmcoop