ข่าวสวัสดิการ

การต่ออายุกรรมธรรม์ปี 2564 ของกรมธรรม์ที่ 4

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 05 มี.ค. 2564 เวลา 12:47 น.
 2817
สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยบริการของท่าน หรือที่งานสวัสดิการ กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ

UploadImage

สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ: 08 9635 1010
Line ID: 0896351010