ข่าวสวัสดิการ

ประกาศแจ้งสมาชิกผู้ทำประกันชีวิตกลุ่ม กรมธรรม์ที่ 42

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 03 ส.ค. 2564 เวลา 09:30 น.
 3425

เรียน   สมาชิกผู้ทำประกันชีวิตกลุ่ม กรมธรรม์ที่ 42

                   (หากไม่ได้เป็นผู้ทำกรมธรรม์ที่ 42 ไม่ต้องดำเนินการตามแจ้ง)
 
                   สหกรณ์ฯ จะดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ปี 2564
 
                   ค่าเบี้ยประกันกรมธรรม์ที่ 42 จำนวนเงิน 2,480.00 บาท
                   (เริ่มคุ้มครอง 7 กันยายน 2564 สิ้นสุด 6 กันยายน 2565)
 
                   วิธีการชำระค่าเบี้ยประกัน
                   1. นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รอจ่ายเบี้ยประกัน
                   2. นำเงินมาชำระ โดยชำระเป็นเงินสดหรือโอนเงินผ่านธนาคาร
 
  • กรณีมีบัญชีเงินฝากรอจ่ายเบี้ยประกัน ไม่เพียงพอให้ถอนชำระ สามารถนำเงินฝากเข้าบัญชี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (เวลา 14.30 น.)
  • กรณีไม่มีบัญชีเงินฝากรอจ่ายเบี้ยประกัน สามารถนำเงินมาชำระ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (เวลา 14.30 น.)
 
                    หากมีความประสงค์ยกเลิกต่ออายุกรมธรรม์ สามารถยื่นคำขอ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้สวัสดิการที่เหลือต้องคุ้มครองครอบคลุมภาระหนี้สินที่มีอยู่

                    หากไม่ชำระตามกำหนด จะดำเนินการเรียกเก็บจากเงินเดือน(ต้นสังกัด) ในเดือนกันยายน 2564 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินเดือนเหลือไม่ถึงร้อยละ 30
 

                    สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
                    1. หน่วยบริการที่ท่านสังกัด
                    2. งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
                    3. ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน CMCOOP

                                                          
                    UploadImage 
สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ: 08 9635 1010
Line ID: 0896351010