ข่าวสินเชื่อ

หลักเกณฑ์สหกรณ์ฯ โครงการให้เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิก สินเชื่อเอื้ออาทร พ.ศ. 2564

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 01 ก.ย. 2564 เวลา 08:30 น.
 6285
 

สามารถดาวน์โหลดคำขอกู้ได้ท้ายประกาศUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage
* เงินกู้สามัญ โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก (สม) และสมาชิกที่ผ่อนผันชำระเงินต้น สามารถยื่นกู้เงินโครงการนี้ได้ *


** สามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 2563 **
ผ่านเว็บไซต์ ระบบ CMCOOP ONLINE หรือแอปพลิเคชัน CMCOOP ของสหกรณ์ฯ