ข่าวประกาศอื่นๆ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 03 ก.ย. 2564 เวลา 08:30 น.
 3072
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดทำแบบสอบถามนี้เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านได้ตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
 
>> แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ <<