ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2565

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 29 ส.ค. 2565 เวลา 15:51 น.
 762

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2565

               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ขอแจ้งวันและสถานที่ในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมเพิ่มรายได้สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2565 ดังนี้


หลักสูตร:  การขยายพันธุ์ (ตอนกิ่ง/ทาบกิ่ง/ติดตา/เสียบยอด)
วันที่อบรมวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565
สถานที่:  สำนักวิจัยฯ ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ (เยื้องหอสมุด) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (แผนที่ คลิกที่นี่)
วิทยากร:  ผศ.พาวิน   มะโนชัย (08-1881-9694)
ค่าลงทะเบียน:  1,000 บาท
 
หลักสูตร:  เรียนรู้การเพาะเห็ดตับเต่า,เห็ดเผาะ,เห็ดโคนปลวก
วันที่อบรมวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565
สถานที่:  ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่า (หลังอาคารกำจรบุญแปง) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (แผนที่ คลิกที่นี่)
วิทยากร:  อาจารย์สันต์ชัย   มุกดา
หมายเหตุ:  ช่วงเวลาบ่าย เดินทางไปสวนดอกดิน(ฐานเรียนรู้) ระยะเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ให้สมาชิกนำรถส่วนตัวไป
ค่าลงทะเบียน:  1,800 บาท
UploadImage
 
หลักสูตร:  การปลูกกัญชาเพื่อสุขภาพ
วันที่อบรมวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565
สถานที่:  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฟาร์ม900ไร่ แม่โจ้) (แผนที่ คลิกที่นี่)
วิทยากร:  ศาสตราจารย์ ดร.อาณัฐ   ตันโช
ค่าลงทะเบียน:  1,000 บาท
 
UploadImage
หลักสูตร:  กระเป๋าผ้าซาชิโกะ
วันที่อบรมวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
สถานที่:  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (แผนที่ คลิกที่นี่)
ค่าลงทะเบียน:  1,000 บาท
 
หลักสูตร:  ขนมไทยสู่สากล
วันที่อบรมวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
สถานที่:  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (แผนที่ คลิกที่นี่)
ค่าลงทะเบียน:  1,000 บาท
 
หลักสูตร:  สลัดโรล
วันที่อบรมวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
สถานที่:  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (แผนที่ คลิกที่นี่)
ค่าลงทะเบียน:  1,000 บาท
 
หลักสูตร:  อาหารจีน (ซาลาเปา)
วันที่อบรมวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
สถานที่:  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (แผนที่ คลิกที่นี่)
ค่าลงทะเบียน:  1,000 บาท
 
หลักสูตร:  อาหารนานาชาติ (พิซซ่า)
วันที่อบรมวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
สถานที่:  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (แผนที่ คลิกที่นี่)
ค่าลงทะเบียน:  1,000 บาท
 
หลักสูตร:  อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
วันที่อบรมวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
สถานที่:  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (แผนที่ คลิกที่นี่)
ค่าลงทะเบียน:  1,000 บาท
 
UploadImage
หลักสูตร:  การทำกระเป๋าหนัง
วันที่อบรมวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565
สถานที่:  วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ (แผนที่ คลิกที่นี่)
ค่าลงทะเบียน:  1,200 บาท
 
หลักสูตร:  การสร้าง Banner สำหรับการโฆษณาออนไลน์ การสร้างเพจเฟซบุ๊ก การสร้างเว็บไซต์เพื่อการโฆษณา
วันที่อบรมวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565
สถานที่:  วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ (แผนที่ คลิกที่นี่)
ค่าลงทะเบียน:  900 บาท
 
               สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านหน่วยบริการของท่าน หรือกลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ และขอความอนุเคราะห์ชำระค่าลงทะเบียนผ่านหน่วยบริการ ภายในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565
 

หมายเหตุ สหกรณ์ฯ จะดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนให้เฉพาะผู้ที่เรียนจบและได้รับวุฒิบัตรเท่านั้น โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ ของสมาชิก(ATM หรือ ออมทรัพย์ ตามลำดับ) และจะเปิดบัญชีใหม่สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์สหกรณ์ฯ หลังจากเรียนจบภายใน 7 วันทำการ และหน่วยบริการจะมอบวุฒิบัตรให้แก่สมาชิกหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ ประมาณเดือนตุลาคม 2565 (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
 
 
 
กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร. 0 5385 1888 ต่อ 100-103
มือถือ 08 8269 1401
Line ID: prcmcoop