ข่าวสวัสดิการ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 04 พ.ย. 2565 เวลา 16:00 น.
 5213

 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 


 สหกรณ์ฯ นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกเรียบร้อยแล้ว 


กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM (เลขที่บัญชีขึ้นต้นด้วย 0018)
ทำรายการถอนได้จากตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป


กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เลขที่บัญชีขึ้นต้นด้วย 0010)
ทำรายการถอนผ่านเคาน์เตอร์กลุ่มงานการเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ฯ
*** การเงินปิดให้บริการ 14.30 น. ***

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ/Line ID: 0896351010