ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกกต.กลาง เรื่อง การกระทำที่ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก กรรมการหน่วยบริการ ประธานกรรมการหน่วยบริการ กรรมการดำเนิ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 07 พ.ย. 2565 เวลา 15:47 น.
 165
UploadImage