ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
ChiangMai Teacher's Thrift & Credit Cooperative Ltd.

 
 
 
 
ที่อยู่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
   
โทรศัพท์ 0 5385 1888
   
Email coop_cm@hotmail.com
   
Website www.cmcoop.or.th
   
Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
   
Line @cmcoop
   
เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.   (การเงิน ปิดทำการเวลา 14.30 น.)
   
ตารางเบอร์โทรติดต่อภายใน

UploadImage