ข่าวกิจกรรม

กกต.ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 04 ก.ค. 2559 เวลา 13:01 น.
 1116
วันที่ 4 มิถุนายน 2559 สพป.ชม.เขต 1 ร่วมกับ สำนักงาน กกต. จังหวัดเชียงใหม่และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด   จัดประชุมรับนโยบายประชามติ และข้อราชการ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการสังกัด สพป. ชม. เขต 1, 4, 5, 6 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  650 คน