ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 12:12 น.

งานครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดงานทำบุญและงานฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ก.พ. 2563 เวลา 12:10 น.

สหกรณ์ฯ ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

นายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา และฝ่ายจัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 14:14 น.

การประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 2 สนง.สหกรณ์ นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 07 ก.พ. 2563 เวลา 15:30 น.

สอ.ชม.จำกัด ต้อนรับคณะดูงากจากหน่วยงานต่างๆ

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 07 ก.พ. 2563 เวลา 14:37 น.

การประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในการ ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 03 ก.พ. 2563 เวลา 15:58 น.

ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ม.ค. 2563 เวลา 10:12 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานดำเนินการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 09:31 น.

งานประชุมใหญ่วิสามัญและโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 26 พ.ย. 2562 เวลา 13:56 น.

ต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี The Korean Federation of Community Credit Cooperatives: KFCC

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 10:25 น.

โครงการ CSR ประจำปี 2562 พิธีส่งมอบอาคารศูนย์อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารศูนย์อำนวยการโรงเรียน ...

อัลบั้มภาพ