ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 14:09 น.

คณะกรรมการศึกษา ตรวจเยี่ยมโครงการ CSR ประจำปี 2562

คณะกรรมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 10:07 น.

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 10:25 น.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการสินเชื่อ Work Shop For Service Mind ครั้งที่ 4

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกของหน่วยบริการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 10:03 น.

ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4 /2562

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 14:11 น.

โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 13:28 น.

อบรมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ฯ(กลุ่มลูกจ้าง)ประจำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพ สมาชิกสหกรณ์ฯ กลุ่มลูกจ้างประ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 13:09 น.

จัดประชุมความร่วมมือการหักเงิน ณ ที่จ่าย ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับสหกรณ์ฯ

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ และ คณะกรรมการ ดำเนินการประชุม "ความร่วมมือการหักเงิน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 15:18 น.

สหกรณ์ฯจัดงาน ป๋าเวณี รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดงาน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 15:15 น.

ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 14:15 น.

ต้อนรับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร ม.แม่โจ้

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ และ นายไพบูลย์ พุทธวงค์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายประเวทย์ ...

อัลบั้มภาพ