ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 09:12 น.

โครงการความรับผิดชอบที่สหกรณ์ฯมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ประจำปี 2563

นายธนากร เม่นแต้ม รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย ที่ทำการหน่วยบริการอำเภอแม่ริม ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 10:03 น.

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกหน่วยบริการอำเภอแม่ริม

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษแก่ผู้แทนสมาชิกในโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกหน่วยบริการอำเภอแม่ริม ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 เม.ย. 2563 เวลา 15:50 น.

สหกรณ์ฯ ร่วมกับ ชสอ. และ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. (ภาคเหนือ) มอบเงินจำนวน 300,000 บาท แก่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 12:12 น.

งานครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดงานทำบุญและงานฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ก.พ. 2563 เวลา 12:10 น.

สหกรณ์ฯ ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

นายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา และฝ่ายจัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 14:14 น.

การประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 2 สนง.สหกรณ์ นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 07 ก.พ. 2563 เวลา 15:30 น.

สอ.ชม.จำกัด ต้อนรับคณะดูงากจากหน่วยงานต่างๆ

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 07 ก.พ. 2563 เวลา 14:37 น.

การประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในการ ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 03 ก.พ. 2563 เวลา 15:58 น.

ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ม.ค. 2563 เวลา 10:12 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานดำเนินการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ...

อัลบั้มภาพ