ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา 15:51 น.

ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในที่ประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา 15:46 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (สคช.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (สคช.) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมีนายนายธนากร ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานดำเนินการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสมัครใจ) กรมธรรม์ที่ 3 และ กรมธรรม์ที่ 6

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

ประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 08:30 น.

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกครั้งที่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 น.

การประชุมประธานหน่วยบริการร่วมกับหัวหน้าหน่วยบริการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในที่ประชุมประธานหน่วยบริการร่วมกับหัวหน้าหน่วยบริการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 ธ.ค. 2563 เวลา 12:30 น.

ร่วมแสดงความยินดี ดร.สวงษ์ ไชยยา

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เวลา 09:30 น.

ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพ นายจรูญ วงค์คำ

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 08:30 น.

วางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่นายจรูญ วงค์คำ

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ ...

อัลบั้มภาพ