ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 12:18 น.

โครงการพัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ อบรมหลักสูตร "ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการปรับตัวในยุคดิจิตอล สำหรับผู้บริหาร"

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 พ.ย. 2562 เวลา 13:02 น.

ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

ท่านสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 09:28 น.

สัมมนาพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สู่มืออาชีพ โดย ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ (ช.จ.ส.น.)

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ฯ นำคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 10:41 น.

ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่การเงินเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในการ "ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่การเงินเขตพื้นที่ฯ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 10:29 น.

คณะกรรมการดำเนินการ ร่วมพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารอำนวยการ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ อ.แม่แตง

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าท...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 10:00 น.

ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 15:27 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 14:50 น.

การประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้เป็นประธานในการประชุมที่ปรึกษา,ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ฯ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 14:28 น.

การอบรมวิชาชีพทั่วไป หลักสูตรช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ช่างเชื่อมโลหะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้เปิดโครงการอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 16:22 น.

ต้อนรับคณะกรรมการเงินกู้ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

ท่านสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยเลขานุการ คณะกรรมการเงินกู้ ...

อัลบั้มภาพ