ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 14:05 น.

แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

นายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ งานประชาสัมพันธ์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 ก.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

โครงการอบรม หลักสูตร ยุทธวิธีการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์แบบมืออาชีพ 4.0

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และ ประธานเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 ก.ค. 2562 เวลา 15:14 น.

ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารและ พิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงาน สำนักงานหน่วยบริการ อำเภอฝาง

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 09:25 น.

ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 09:20 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ศึกษาดูงาน

นายไพบูลย์ พุทธวงค์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ คนที...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 16:11 น.

การประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 2 สนง.สหกรณ์ นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 14:09 น.

คณะกรรมการศึกษา ตรวจเยี่ยมโครงการ CSR ประจำปี 2562

คณะกรรมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 10:07 น.

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 10:25 น.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการสินเชื่อ Work Shop For Service Mind ครั้งที่ 4

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกของหน่วยบริการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 10:03 น.

ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4 /2562

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ ...

อัลบั้มภาพ