ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ม.ค. 2563 เวลา 10:12 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานดำเนินการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 09:31 น.

งานประชุมใหญ่วิสามัญและโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 26 พ.ย. 2562 เวลา 13:56 น.

ต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี The Korean Federation of Community Credit Cooperatives: KFCC

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 10:25 น.

โครงการ CSR ประจำปี 2562 พิธีส่งมอบอาคารศูนย์อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารศูนย์อำนวยการโรงเรียน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 10:05 น.

ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

ท่านสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 10:00 น.

ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด

ท่านไพบูลย์ พุทธวงค์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยนายธนากร เม่นแต้ม ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 12:18 น.

โครงการพัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ อบรมหลักสูตร \"ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการปรับตัวในยุคดิจิตอล สำหรับผู้บริหาร\"

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 พ.ย. 2562 เวลา 13:02 น.

ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

ท่านสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 09:28 น.

สัมมนาพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สู่มืออาชีพ โดย ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ (ช.จ.ส.น.)

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ฯ นำคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 10:41 น.

ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่การเงินเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในการ "ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่การเงินเขตพื้นที่ฯ ...

อัลบั้มภาพ