ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 09:00 น.

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์

เงินของสมาชิกท่านใด .......? ด้วยสหกรณ์มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 14:05 น.

แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

นายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ งานประชาสัมพันธ์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 ก.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

โครงการอบรม หลักสูตร ยุทธวิธีการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์แบบมืออาชีพ 4.0

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และ ประธานเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 ก.ค. 2562 เวลา 15:14 น.

ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารและ พิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงาน สำนักงานหน่วยบริการ อำเภอฝาง

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย admin -  วันที่ 05 ก.ค. 2562 เวลา 10:21 น.

ประกาศแจ้งเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม กรมธรรม์ที่ 42

เรียน สมาชิกผู้ทำประกันกรมธรรม์ที่ 42 ในเดือนสิงหาคม 2562 จะดำเนินการเรียกเก็บ ณ ที่จ่าย ...

โดย admin -  วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 13:29 น.

รายงานกิจการ

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 09:25 น.

ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 09:20 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ศึกษาดูงาน

นายไพบูลย์ พุทธวงค์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ คนที...

อัลบั้มภาพ