ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 ส.ค. 2559 เวลา 13:27 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 คณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย admin -  วันที่ 03 ส.ค. 2559 เวลา 16:30 น.

ระเบียบ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

คำสั่งให้หน่วยบริการลงนามเอกสาร ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.ค. 2559 เวลา 13:56 น.

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2559

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.ค. 2559 เวลา 13:50 น.

การลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการประกันชีวิตกลุ่ม

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้ดำเนินการลงนามในบันทึก ข้อตกลงโครงการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.ค. 2559 เวลา 13:41 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด นำคณะสมาชิกสหกรณ์ฯเดินทางเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด นำคณะสมาชิกสหกรณ์ฯเดินทางเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.ค. 2559 เวลา 13:37 น.

ประชุมเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2559

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานหัก ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.ค. 2559 เวลา 13:28 น.

ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ...

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 09:55 น.

การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเอกสารแนบ

โดย admin -  วันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 14:21 น.

การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเอกสารแนบ

อัลบั้มภาพ