ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 28 พ.ค. 2560 เวลา 11:24 น.

ประชุมพัฒนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ครั้งที่1 ประจำ 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการดำเนินการเป็นประธานในพิธีเปิด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 25 พ.ค. 2560 เวลา 15:10 น.

แสดงความยินดี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 พ.ค. 2560 เวลา 15:18 น.

สอ.ชม. ร่วมสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 พ.ค. 2560 เวลา 10:43 น.

การประชุมระดมสมองเพื่อรวบรวมประเด็นจัดทำฐานข้อมูลสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เปิดตัวโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยรณรงค์ให้สหกรณ์ทั่วประเทศนำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 พ.ค. 2560 เวลา 13:29 น.

ประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดประชุมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 13:44 น.

คณะกรรมการอำนวยการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายเอนก คำจำรูญ พร้อมคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 13:00 น.

คณะกรรมการอำนวยการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 09 พ.ค. 2560 เวลา 12:38 น.

​โครงการ “รวมใจรักษ์น้ำ เพื่อพ่อของแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายสมาน เผือกอ่อน กรรมการดำเนินการ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 09 พ.ค. 2560 เวลา 12:27 น.

สอ.ชม. เข้าร่วมโครงการ "สหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ำ เพื่อพ่อของแผ่นดิน"

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 นายไพศาล เนตรสุรา คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 09 พ.ค. 2560 เวลา 11:00 น.

พิธีลงนาม MOU กรมธรรมที่ 4

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการทำประกันชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

อัลบั้มภาพ