ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 16:29 น.

กรมธรรม์ 7 , 8 , 41 ครบกำหนดชำระเดือน มิ.ย. 60

กรมธรรม์ที่ 7 ยอดเรียกเก็บชำระ 3,400 บาท กรมธรรม์ที่ 8 ยอดเรียกเก็บชำระ 3,400 บ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 มิ.ย. 2560 เวลา 09:10 น.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจประเมิน "โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล" ครั้งที่ 1

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด รับนโยบายการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง จึงได้ดำเนินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 02 มิ.ย. 2560 เวลา 14:52 น.

หลักเกณฑ์"เงินกู้สามัญกองทุนสวัสดิการสมาชิก" ประจำปี 2560

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 28 พ.ค. 2560 เวลา 11:24 น.

ประชุมพัฒนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ครั้งที่1 ประจำ 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการดำเนินการเป็นประธานในพิธีเปิด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 25 พ.ค. 2560 เวลา 15:10 น.

แสดงความยินดี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 พ.ค. 2560 เวลา 15:18 น.

สอ.ชม. ร่วมสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 พ.ค. 2560 เวลา 10:43 น.

การประชุมระดมสมองเพื่อรวบรวมประเด็นจัดทำฐานข้อมูลสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เปิดตัวโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยรณรงค์ให้สหกรณ์ทั่วประเทศนำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 พ.ค. 2560 เวลา 13:29 น.

ประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดประชุมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 13:44 น.

คณะกรรมการอำนวยการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายเอนก คำจำรูญ พร้อมคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 13:00 น.

คณะกรรมการอำนวยการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ...

อัลบั้มภาพ