ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 มี.ค. 2560 เวลา 10:40 น.

อบรมสมาชิกเข้าใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 นายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรม เป็นประธานในการอบรมสมาชิกเข้าใหม่ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจบทบาท ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 มี.ค. 2560 เวลา 15:41 น.

โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 07 มี.ค. 2560 เวลา 11:22 น.

ผู้แทนธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน) เข้าพบปะและแสดงความยินดี

เมือวันที่ 7 มีนาคม 2560 ตัวแทนจากธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน) เข้าพบนายเอนก คำจำรูญ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 06 มี.ค. 2560 เวลา 09:46 น.

พิธีทำบุญเนื่องในวาระครบรอบ 57 ปีวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียง จำกัด จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาส ครบรอบ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 04 มี.ค. 2560 เวลา 14:17 น.

ประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่จำกัด จัดประชุมกิจการสหกรณ์ ไตรมาส ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 03 มี.ค. 2560 เวลา 12:58 น.

ผู้แทนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าพบปะและแสดงความยินดี

เมือวันที่ 3 มีนาคม 2560 ผู้จัดการธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าพบนายเอนก คำจำรูญ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 02 มี.ค. 2560 เวลา 12:31 น.

พิธีการลงนาม MOU โครงการประกันชีวิตกลุ่มกรมธรรม์ที่ 3 และกรรมธรรม์ที่ 6

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ก.พ. 2560 เวลา 15:08 น.

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560

เนื่องด้วย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ และในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 ก.พ. 2560 เวลา 12:48 น.

แสดงความยินดีคุณแม่มือใหม่

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมและแสดงความยินดีกับ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 ก.พ. 2560 เวลา 12:40 น.

​ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดยนายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการ ...

อัลบั้มภาพ