ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 23 ก.พ. 2559 เวลา 17:00 น.

สัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ หลักสูตร "บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการใหม่"

วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2559 นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 23 ก.พ. 2559 เวลา 16:47 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (สคช.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 23 ก.พ. 2559 เวลา 15:32 น.

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ชมการถ่ายทอดสดการกล่าวเปิดการฉลองวาระ 100 ปีสหกรณ์ไทย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด รับชมการถ่ายทอดสดการกล่าวเปิดการฉลองวาระครบรอบ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 ม.ค. 2559 เวลา 16:55 น.

ขั้นตอนการกู้เงินฉุกเฉิน

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ม.ค. 2559 เวลา 15:30 น.

โครงการสัมมนาชสอ.พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วม ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ...

โดย admin -  วันที่ 19 ม.ค. 2559 เวลา 13:41 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

โดย admin -  วันที่ 11 ม.ค. 2559 เวลา 13:23 น.

วิธีคำนวณเงินปันผล-เฉลี่ยคืน

การคำนวณเงินเฉลี่ยคืน = อัตราเฉลี่ยคืน x ดอกเบี้ยสะสมในปีนั้นๆ การคำนวณเงินปันผล = (หุ้นปีก่อน x อัตราเงินปันผล) ...

โดย admin -  วันที่ 22 ธ.ค. 2558 เวลา 09:35 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด สนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนสันติวนา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

อัลบั้มภาพ