ข่าวกิจกรรม

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาพันธ์ข้าราชการบำนาญจังหวัดเชียงใหม่ (สบช.)

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 01 ก.พ. 2560 เวลา 14:08 น.
 867
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 นายอเนก  คำจำรูญ  ประธานกรรมการดำเนินการ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาพันธ์ข้าราชการบำนาญจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดยมี คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ