ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาสมาชิกเกี่ยวกับการใช้ระบบ Internet และ ระบบ Online ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 03 ก.ค. 2560 เวลา 08:48 น.
 455
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2560 นำโดย นายศักรินทร์  ยศทองคำ รองผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการใช้ระบบ Internet และระบบ Online เพื่อให้สมาชิกได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆของตนเอง หรือข่าวคราวความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ฯ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น ณ หน่วยบริการอำเภอสันป่าตอง