ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการและสมาชิกชั้นนำประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 10:23 น.
 357
เมื่อวันที่ 5  เมษายน 2561 นายสมยงค์ คำอ้าย รองประธานกรรมการคนที่ 1 และนายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ  นำคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการและสมาชิกชั้นนำ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ประกอบด้วยหน่วยบริการอ.สันกำแพง , อ.แม่อาย , อ.ไชยปราการ , อ.เชียงดาว , อ.ฮอด , อ.หางดง , อ.สันป่าตอง , อ.แม่วาง จำนวน 80 คน เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด จ.นนทบุรี