ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรมโครงการวิชาชีพทั่วไปประจำปี 2561 "หลักสูตร ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ"

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา 15:44 น.
 1056
เมื่อ วันที่ 30  มิถุนายน 2561   นายประเวทย์  สันยาย  รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการวิชาชีพทั่วไปประจำปี 2561  “หลักสูตร ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ” 
พร้อมคณะกรรมการการศึกษาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมอีมิเน้นท์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ในการอบรมครั้งนี้ มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน  บรรยากาศในห้องอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและสมาชิกได้รับสาระความรู้