ข่าวกิจกรรม

งานประชุมเพื่อบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอายุราชการ "เกษียณ อย่างเกษม"

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 06 ส.ค. 2561 เวลา 14:44 น.
 411
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการดำเนินการ
เป็นประธานในงาน การประชุมเพื่อบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 
และกิจกรรม "เกษียณ  อย่างเกษม"
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
เพื่อให้สมาชิกผู้เกษียณ ในปี พ.ศ.2561 ได้วางแผนการใช้เงินและบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอย่างรอบคอบ
ตลอดจนเป็นการแสดงการตอบแทนแก่สมาชิกที่มีอุปการะคุณและมีความจงรักภักดีต่อสหกรณ์ 
โดยมี คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และ สมาชิกเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 600 คน 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561  ณ  ห้องเอื้องคำหลวง  ชั้น 3  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด