ข่าวกิจกรรม

ติดตามโครงการ CSR ปรับปรุงอาคารฐานการเรียนรู้ รร.บ้านแม่ตูบ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 04 ก.ย. 2561 เวลา 10:11 น.
 885
นายประเวทย์  สันยาย  รองประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ 
ได้นำ คณะกรรมการศึกษา พร้อมกับเจ้าหน้าสหกรณ์ฯ  ติดตามงานตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  (CSR) 
เมื่อวันที่  3  กันยายน  2561  ณ  โรงเรียนแม่ตูบ  อำเภอดอยเต่า  จ.เชียงใหม่