ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะดูงานจากสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 15:47 น.
 670
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ 
และนางอัญชลี  อุปนันท์ รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย  จำกัด
ซึ่งนำคณะผู้บริหารจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของประเทศแถบแอฟริกา จำนวน 20 ท่าน 
เข้าเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ฯ  คณะดูงานทุกท่านได้ให้ความสนใจและมีข้อซักถามเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ อย่างหลากหลาย
เมื่อวันที่ 24  มกราคม  2562  ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน  สนง. สหกรณ์ฯ