ข่าวกิจกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเยี่ยมเยือนกิจการสหกรณ์ฯ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 น.
 438
      นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  พร้อมด้วย ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการและบริการ  
ได้ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จังหวัดเชียงใหม่  ที่ได้มาพบปะเยี่ยมเยือนกิจการสหกรณ์ฯ
พร้อมทั้งมอบความรู้ ข้อเสนอแนะ หลักการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2562   ณ  ห้องประชุมเอื้องผึ้ง  สนง. สหกรณ์ฯ