ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมวิชาชีพทั่วไป ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.เชียงใหม่

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 13:04 น.
 792
"สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  จัดโครงการอบรมวิชาชีพทั่วไป  ประจำปี  2562"  
โดยปี 2562 นี้ สหกรณ์ฯ ดำเนินการ จัดการฝึกอบรมทั้งหมด 17 หลักสูตรวิชา 
 

        เมื่อวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2562  ที่ผ่านมา  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.เชียงใหม่
สหกรณ์ฯได้ทำพิธีเปิดการอบรมใน 4 หลักสูตรวิชา ได้แก่  ขนมไทยมงคล , สลัดโรล 6 อย่าง , อาหารญี่ปุ่น , การชงชาและกาแฟ 
ทั้งหมด 2  รุ่น  โดยมี นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม รุ่นที่ (10 ส.ค. 2562)
และ นายนพดล สุริยะสาร  เลขานุการคณะกรรมการศึกษา ได้เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมรุ่นที่ 2 (11 ส.ค. 2562)  

พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีเปิดทั้ง 2 รุ่นนี้ ด้วย
          บรรยากาศในห้องปฏิบัติการฝึกอบรม สมาชิกต่างให้ความสนใจในการเรียนการสอน และได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริง
จากการสาธิตสอนของวิทยากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละของหลักสูตร  เป็นอย่างดี