ข่าวกิจกรรม

งานเกษียณ อย่างเกษม ประจำปี 2562

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 13:14 น.
 670
         นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการดำเนินการ 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การประชุมเพื่อบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอายุราชการ

"เกษียณ  อย่างเกษม ประจำปี 2562"  และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุราชการ" 
          โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้สมาชิกผู้เกษียณ ในปี พ.ศ.2562 ได้วางแผนการใช้เงินและบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอย่างรอบคอบ
ตลอดจนเป็นการแสดงการตอบแทนแก่สมาชิกที่มีอุปการะคุณและมีความจงรักภักดีต่อสหกรณ์ 
ภายในงานมี คณะกรรมการดำเนินการ  ฝ่ายจัดการ และ สมาชิกผุ้เกษียณอายุราชการในปี 2562 เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า  643 คน 
ซึ่งการประชุมได้จัดแบ่งผู้เข้าร่วมโครงการ เป็น 2 รุ่น  ในระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติ  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  จ.เชียงใหม่