ข่าวกิจกรรม

โครงการ CSR ประจำปี 2562 พิธีส่งมอบอาคารศูนย์อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 10:25 น.
 658
        นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารศูนย์อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  ในการดำเนินงานของโครงการความรับผิดชอบที่สหกรณ์ฯมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ Corporate  Social  Responsibility  (CSR) ปีที่ ประจำปี 2562 โดยมีนายธนากร  เม่นแต้ม  ประธานกรรมการศึกษา  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการครั้งนี้ 
         ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  อาทิเช่น คณะกรรมการดำเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  หัวหน้าหน่วยบริการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 
ภายในงานมีพิธีมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมการก่อสร้างอาคารศูนย์อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ
เป็นจำนวนเงิน
100,000 บาท โดยมีนายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  เป็นผู้ส่งมอบทุนดังกล่าวแก่  นายธนากร  เม่นแต้ม 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกหมื้อ นอกจากนี้ยังมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านบวกหมื้อ และการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และน้องๆนักเรียนในกีฬามหาสนุก เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2563   โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่"