ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี The Korean Federation of Community Credit Cooperatives: KFCC

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 26 พ.ย. 2562 เวลา 13:56 น.
 510

                นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด   พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ให้การต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์  จากหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี   (The Korean Federation of Community Credit Cooperatives: KFCC )  จำนวน  25  คน 
                โดยนายวิราช ป้อมบ้านต้า รองประธานกรรมการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จำกัด  ให้การประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์  นำคณะผู้นำสหกรณ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีเข้าดูงานในครั้งนี้  เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน  2562  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด